STRYOPIANY BESSER GRAFIT

 
styropian grafit

Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych obiektów, gdzie występuje konieczność uzyskania znacznych oszczędności energii, przy stosunkowo małej grubości warstwy izolacyjnej.

Zastosowanie.

• zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
• zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-suchą
• izolacja cieplna ścian szkieletowych
• izolacja cieplna ścian warstwowych
• izolacja cieplna loggi balkonowych
• izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
• izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
• izolacja cieplna podłóg między legarami
• izolacja cieplna dachów między krokwiami
• izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków ciepłych

 

BESSER FASADA GRAFIT

Płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej-dzwięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych obiektów, gdzie występuje konieczność uzyskania znacznych oszczędności energii, przy stosunkowo małej grubości warstwy izolacyjnej. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

styropian-podloga styropian
 

BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT

Płyty styropianowe BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dźwięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

styropian-podloga styropian