W związku z sytuacją epidemiczną (COVID-19) odbiory osobiste zostały wstrzymane.
1. Sezon: Lato

Sezon

2. Rozmiar: 5x8x2

Rozmiar

Szerokość (m)
Długość (m)
20-33
4-19
34-44
29-33
Wysokość (m)
3. Zastosowanie: Magazynowe

Zastosowanie

4. Wariant

Wariant