Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA

W niektórych krajach, rozstawienie namiotu wymaga pozwolenia/zgłoszenia budowlanego. Przed jego rozstawieniem koniecznie sprawdź, jakie przepisy w tym zakresie obowiązują w Twoim kraju.
Namiot jest obiektem tymczasowym.
Namiot powinien być rozkładany w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, które mogą naruszyć jego konstrukcję.
Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni Celsjusza. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece, które mogą się pojawić podczas niższej temperatury.
Namiot należy rozłożyć zgodnie z załączoną do niego instrukcją montażu.
Namiot musi być przymocowany do stabilnego i równego podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych w stopach, aby wzmocnić stabilność konstrukcji.
Mocowanie namiotu do podłoża za pomocą niezbędnych do tego elementów wskazanych w dołączonych instrukcjach oraz niniejszych Warunkami Korzystania należy do wyłącznej gestii użytkownika - Sprzedawca nie oferuje ani nie gwarantuje prawidłowego montażu namiotu.
Do montażu należy wykorzystać jedynie oryginalne elementy.
Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych, w szczególności podczas silnego wiatru czy opadów atmosferycznych, które mogą zagrozić konstrukcji oraz stabilności namiotu. Uszkodzenia w wyniku złych warunków pogodowych nie podlegają reklamacji ani gwarancji.
Gdy wystąpią złe warunki pogodowe, niezwłocznie go zdemontuj.
Wszystkie zamki zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samego końca, co zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia plandeki. Zamków nie należy pozostawiać odpiętych..
Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte, w sposób zapobiegający zaleganiu elementów obcych. Uchroni to w szczególności przed gromadzeniem się wody czy śniegu na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem się namiotu.
Pamiętaj o usuwaniu na bieżąco zbierających się na namiocie elementów obcych, w tym wody, liści oraz śniegu.
Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie oraz nagromadzonemu śniegowi swobodnie spadać z namiotu.
Wobec namiotów całorocznych, w okresie zimowym padający śnieg może gromadzić się na dachu. Pamiętaj o usuwaniu śniegu z namiotu, co uchroni go przed uszkodzeniem. W okresie zimowym nie należy stosować namiotów przeznaczonych do użytkowania w okresie letnim.
Wiatr powyżej 40 km/h może uszkodzić namiot, dlatego gdy zgodnie z zapowiedziami pogodowymi wystąpi prawdopodobieństwo takiej okoliczności atmosferycznej, zdemontuj go lub zabezpiecz plandekę. Demontowanie namiotu podczas wiatru powyżej 40 km/h może być niebezpieczne, dlatego jeśli zdecydujesz się na demontaż w takich warunkach, zachowaj szczególną ostrożność.
Na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód osobom, które z niego korzystają oraz szkód mienia zgromadzonego pod namiotem lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju, które są przeznaczone do używania w namiotach, ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
Namiot należy składać i pakować jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni.
Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z załączonymi do namiotu instrukcjami oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.
Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania.
Namioty z konstrukcją S38 (Summer), SP38 (Summer Plus) i S38 + SF38 (Summer Floor) nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
Namioty z konstrukcją P50 (Winter, Winter Plus, Polar i Polar Plus) mogą być użytkowane przez cały rok, z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w Warunkach Korzystania oraz w załączonych do namiotów instrukcjach.
Śledzie dołączone do namiotu służą jedynie do przymocowania plandeki do podłoża. W celu zamocowania konstrukcji, należy dokupić dodatkowo kotwy dostosowane do podłoża, na którym namiot będzie rozstawiany.
Uszkodzenia powstałe na skutek normalnej eksploatacji (np. rdzewienie oczek plandeki pod wpływem wody czy zabrudzenie plandeki) nie podlegają reklamacji.